ZIELONA GÓRA Młodzi, sięgnijcie po Lubuskie Talenty! - mówi wicemarszałek

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapała
Leszek Kalinowski

ZIELONA GÓRA Młodzi, sięgnijcie po Lubuskie Talenty! - mówi wicemarszałek

Leszek Kalinowski

O nowym programie stypendialnym „Lubuskie Talenty” rozmawiamy z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim

Czy każdy ma talent?
Oczywiście że tak, tylko trzeba go odkryć. Nadszedł czas, by się tym profesjonalnie zająć i temu służy projekt.

Jak odkrywać talenty?
Poprzez wnikliwą obserwację i wsparcie. Rodzice i nauczyciele, obcując codziennie z młodzieżą, mogą to zrobić najlepiej.

Jak samorząd chce wyróżniać najzdolniejszych?
Stworzyliśmy projekt „Lubuskie Talenty-Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego celem jest promowanie najzdolniejszych uczniów klas VII i VIII ze wszystkich szkół podstawowych oraz licealistów klas I-III ze szkół ogólnokształcących, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali ze wszystkich przedmiotów, a także z przedmiotów wiodących (matematyczno-przyrodniczych, ITC, języków obcych) średnią ocen co najmniej 5.

Co jeszcze musi zrobić młody człowiek, by dostać stypendium?
Musi złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami, indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowany wspólnie z opiekunem dydaktycznym, a także wszystkie wymagane regulaminem dokumenty.

Ile wyniesie stypendium i kiedy będzie wypłacane?
Dla uczniów szkół podstawowych będzie to 600 zł, dla licealistów 800 zł miesięcznie, wypłacane z wyrównaniem od września 2019 w jednej transzy w pełnej wysokości.

Na co młody człowiek będzie mógł wydać te pieniądze?
Pakiet możliwości jest bardzo obszerny: od książek, literatury fachowej, publikacji, pomocy dydaktycznych, aż po urządzenie pokoju do nauki, wyposażenie go w urządzenia i sprzęty, udział w kursach, obozach... Honorowane będą również bilety do instytucji kultury i wiele innych.

Lubuskie Talenty to stypendia po 600 lub 800 zł miesięcznie - mówi Łukasz Porycki
Mariusz Kapała Lubuskie Talenty to stypendia po 600 lub 800 zł miesięcznie - mówi Łukasz Porycki

Jakich efektów spodziewa się samorząd po programie?
Najważniejszym efektem będzie wyrobienie przez uczniów poczucia dużej wartości intelektualnej, docenienia ich pracy, ambicji i wytrwałości, co przełoży się na wzrost poziomu kształcenia w szkołach, na chęć zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy w ich dorosłym życiu. Zależy mi bardzo, aby nasza młodzież stanowiła w przyszłości kadrę najlepszych fachowców przedsiębiorstw, instytucji i uczelni. Spodziewam się też, że pierwsi stypendyści utorują drogę do sukcesu młodszym kolegom, a my będziemy poszerzać projekt o inne kierunki rozwoju i przedmioty (w tym zawodowe), tak bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Leszek Kalinowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.