Zniszczono grodzisko z reliktami

Czytaj dalej
Fot. Alicja Kucharska
Alicja Kucharska

Zniszczono grodzisko z reliktami

Alicja Kucharska

Zniwelowana została część nadziemna gródka, a relikty fundamentów wieży obkopano. Naruszono stabilność gruntu, a to grozi zawaleniem... Co na to lubuski konserwator zabytków?

Naszą redakcję o sprawie zaalarmował Czytelnik: – Grodzisko to naprawdę zabytkowe i cenne miejsce dla Lubrzy. Teraz zostało zniszczone! Średniowieczne grodzisko występuje na większości map.

- To pamiątka historyczna, turystyczna i miejsce, dzięki któremu udałoby się dowiedzieć wielu cennych informacji – mówi nasz Czytelnik. I dodaje, że mieszkańcy są zbulwersowani tym, co zrobił w tym miejscu nowy właściciel działki. Jak można było zrównać wszystko z ziemią?

O sprawę pytamy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Grodzisko stożkowate z reliktami wieży rycerskiej jest wpisane do rejestru zabytków. A LWKZ otrzymał powiadomienie o pracach ziemnych prowadzonych na terenie obiektu pod koniec września.

– Po uzyskaniu z urzędu gminy w Lubrzy danych osobowych właściciela działki, skontaktowano się z nim, informując o statusie stanowiska i konieczności zaprzestania wszelkich robót na jego terenie. Podczas oględzin stwierdzono, że zniwelowana została część nadziemna gródka, a relikty fundamentów wieży, stojących na jego kulminacji obkopano, co ze względu na naruszenie stabilności gruntu grozi ich zawaleniem – informuje Kamila Domagalska zastępca LWKZ.

Udało nam się nawiązać kontakt z właścicielem gruntu, który jednak nie chce komentować sprawy do czasu zakończenia postępowania.

Decyzją konserwatora zabytków, na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi, właściciele działki otrzymali nakaz wstrzymania wszelkich prac, a dodatkowo zostało też złożone zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia do prokuratury rejonowej. W myśl artykułu 108, kto niszczy lub uszkadza zbytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 117 wspomnianej ustawy mówi o braku pozwolenia. „Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru podlega karze grzywny”.

- Wysłano też pisma do starostwa powiatowego z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej jakichkolwiek wniosków w sprawie planowanych prac ziemnych lub budowlanych na tym terenie i do poprzedniego zarządcy gruntu o udostępnienie danych związanych ze sprzedażą działki – dodaje K. Domagalska. Dodaje, że istotną kwestią jest zabezpieczenie reliktów wieży oraz odtworzenie własne formy terenowej obiektu. – Przygotowujemy nakaz na zabezpieczenie odkrytych obiektów. Pozostałe decyzje podejmiemy po przeprowadzeniu badań – podsumowuje K. Domagalska.

Alicja Kucharska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.