Zwolnienia lekarskie po zmianach

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Zwolnienia lekarskie po zmianach

Kaśka Borek

Od 2016 r. lekarze mają wystawiać zwolnienia elektroniczne, a dostajemy na papierze - mówicie. Jak to rzeczywiście teraz jest z tymi zwolnieniami – wyjaśnia to Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dziwicie się, że lekarze wystawiają zwolnienia w formie papierowej, a przecież tak głośno było o tym, że teraz będą elektroniczne. Jak to jest z wystawianiem tych druków, wyjaśnił ZUS.

Elektroniczne mogą być, ale nie muszą!

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą – a nie muszą – wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (nazywane e-ZLA).
Zapamiętaj! Dotychczasowe zwolnienia papierowe nie znikły. Można je stosować aż do końca 2017 r.

Tak jest teraz

Od początku 2016 r. możesz otrzymać od lekarza zwolnienie lekarskie wystawione:

Tak dopiero będzie

Od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Obowiązująca procedura

  1. Lekarz przekazuje elektronicznie zaświadczenie lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2. ZUS udostępnia zaświadczenie płatnikowi twoich składek – czyli na przykład pracodawcy – na jego profilu na PUE ZUS.

Dzieje się to nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zwolnienia (bez podawania numeru statystycznego choroby).
Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (między innymi pracownikowi) – jeśli ma profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Co to jest PUE

To Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Znajdziesz ją pod adresem pue.zus.pl.
Udostępnia ona online dane zapisane na kontach w Zakładzie. Daje możliwość łatwego uzyskiwania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

Warto wiedzieć: ty też możesz zarejestrować swój profil na tej platformie!

Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika.
Miej świadomość, że twój pracodawca może wystąpić do ZUS, drogą elektroniczną, z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia lekarskiego.

E-zwolnienia nie musisz dostarczyć szefowi

Gdy lekarz wystawi zwolnienie elektroniczne, nie musisz dostarczać druku pracodawcy (gdy jesteś pracownikiem) albo ZUS (dotyczy to sytuacji, gdy na przykład prowadzisz działalność gospodarczą). Zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

Zapamiętaj: pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany terminem siedmiu dni na dostarczenie zwolnienia.
W związku z tym nie dotyczą go ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia terminu.

Uwaga!
Konieczne jest natomiast przesłanie (złożenie) wniosku między innymi w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym to ZUS, a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe.
Wniosek można przesłać, korzystając ze swojego profilu na PUE. W naszym imieniu może go także złożyć pracodawca.

Warto wiedzieć
Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE

W takiej sytuacji nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. Wówczas lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. A ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

Uwaga! O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA, podpowie lekarzowi system, wyświetlając odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji medyk musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.
Źródło: ZUS

Ważne informacje

Informacje. Czy twój pracodawca musiał założyć PUE?
Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 r. mieli płatnicy zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej (czyli, co do zasady, rozliczający składki za więcej niż pięć osób). Płatnicy niemający profilu musieli poinformować swoich pracowników, do końca grudnia 2015, o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA, począwszy od 1 stycznia 2016 r.
Nowych pracowników pracodawca, który nie ma profilu na PUE ZUS, musi poinformować w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Informacje. Gdy szef założy profil, choć nie musiał
Załóżmy, że płatnik składek - mimo braku obowiązku posiadania profilu na PUE ZUS - założy taki profil. Wówczas powinien - w terminie siedmiu dni od dnia jego utworzenia - poinformować ubezpieczonego (w formie pisemnej) o ustaniu ciążącego na nim obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Wystawianie zwolnienia. W internecie trwa to krócej
Dzieje się tak dlatego, że lekarz uzyskuje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny (jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi). Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, pozostałe dane są automatycznie uzupełnione przez system. Adres chorego czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowie również kod literowy oraz numer statystyczny choroby. Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

Warto wiedzieć

Wydruk e-ZLA. To warto o nim wiedzieć
Wydruk zaświadczenia, które wystawia lekarz, będzie nam przekazywany:

  1. gdy z informacji udostępnionych na profilu lekarza na PUE ZUS wynika, że płatnik składek (np. pracodawca) nie posiada profilu na PUE ZUS,
  2. na nasze żądanie – nawet gdy płatnik naszych składek ma profil informacyjny na PUE ZUS.

Płatnik składek, który nie ma profilu na PUE ZUS...
...otrzymuje wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA bezpośrednio od ciebie (ubezpieczonego) – także wtedy, gdy nie jest płatnikiem zasiłku.
Nie dotyczy to m.in. osób:

  1. prowadzących działalność pozarolniczą oraz osób z nimi współpracujących,
  2. których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  3. podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego niemającego siedziby w Polsce.

Te osoby dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS.
Wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA musi mieć podpis i pieczątkę lekarza. Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu go i wysłaniu do ZUS-u.

A co ze zwolnieniem na wizycie domowej?
Jak lekarz wydrukuje e-ZLA na wizycie domowej?
Kwestie techniczne związane z wystawianiem zwolnień elektronicznych pozostają poza kompetencją ZUS. Pamiętajmy: wydruk elektronicznego zwolnienia jest niezbędny tylko w przypadku, gdy płatnik składek pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS (gdy ma, możemy sobie zażyczyć, by wystawił). Ponadto istnieje możliwość wystawienia zwolnienia na formularzu wydrukowanym wcześniej w tym celu z systemu.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.