Żywiec: „mamy już czystą wodę, walczymy o czyste powietrze”

Żywiec: „mamy już czystą wodę, walczymy o czyste powietrze”

Blisko 1400 km sieci kanalizacyjnej i ponad 200 km sieci wodociągowej wybudowano na Żywiecczyźnie w ostatnich latach dzięki działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Dziś w potokach, rzekach i jeziorach płynie czysta woda. Zauważają to ekolodzy, wędkarze i turyści. Po walce o czyste wody, przyszła kolej na walkę o czyste powietrze. Dla Żywca to zadanie priorytetowe, gdyż w opublikowanym w 2016 roku raporcie WHO na temat zanieczyszczenia powietrza, Żywiec znalazł się na 1 miejscu pośród zanieczyszczonych smogiem miast znajdujących się w Unii Europejskiej. Chociaż raport zawierał dane, za rok 2013, władze miasta nie zbagatelizowały tego sygnału, ale zaczęły bardzo mocno działać w zakresie ograniczenia niskiej emisji i likwidacji smogu.

Program „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” był realizowany w 11 gminach powiatu żywieckiego. Pozwolił na budowę wielu kilometrów sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, a także na powstanie bardzo nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Wszystkie te działania sprawiły, że jakość wód na Żywiecczyźnie poprawiła się w sposób znaczący. Ma to olbrzymie znaczenie dla poprawy całego ekosystemu.

W samym Żywcu w ramach II etapu projektu zrealizowano następujące działania

1. Kontrakt nr 23 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec”
Zakres kontraktu:
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,67 km oraz sieć wodociągowa o długości 37 km.

2. Kontrakt nr 24 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec”.
Zakres kontraktu:
- sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami o długości ok. 61 km oraz 15 przepompowni ścieków,
- sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 30 km wraz z rozbudową istniejących obiektów wodociągowych oraz 3 przepompownie wody.

3. Kontrakt nr 25 „Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec”
Zakres kontraktu:
- uszczelnienie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 20 km oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 9 km.
- dodatkowo wykonano renowację 629 szt. studni kanalizacyjnych polegającą na remoncie i uszczelnieniu kinety, spocznika i miejsca połączenia spocznika ze ścianą studni.

4. Kontrakt nr 09 „Instalacja suszenia osadów”
Zakres kontraktu obejmował:
- zaprojektowanie i wykonanie kompletnej suszarni osadów dla Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Żywcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, łącznie z przeniesieniem do hali suszarni wirówek.
W dniu 06.02.2012 roku została podpisana umowa na budowę instalacji suszenia osadów.
13 września 2013 r. w Żywcu została oficjalnie oddana do użytku jedna z najnowocześniejszych suszarni osadów ściekowych w Polsce. Prace były prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.

5. Kontrakt nr 10 „ Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci”
Zakres kontraktu:
- Przedmiotem zamówienia było wykonanie dla sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji przez poszczególne Gminy lub na ich zlecenie przez zbiorczych Eksploatatorów „Beskid – Ekosystem” Sp. z o.o. i MPWiK Żywiec usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych określających stopień rozszczelnienia sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Chociaż ochrona wód cały czas wymaga działań, które realizowane są na bieżąco, kolejnym ważnym wyzwaniem przed jakim stoją władze miasta Żywca jest walka o czyste powietrze. Przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji i walka ze smogiem. Wbrew pozorom, działania w tym zakresie nie rozpoczęły się po publikacji słynnego raportu WHO, lecz znacznie wcześniej.

Od 2007roku na terenie miasta Żywca realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wytwarzanych przez stare przydomowe kotłownie poprzez ograniczenie możliwości spalania w nich odpadów oraz zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w postaci kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Realizacja celu nastąpi przez wymianę urządzenia starego na nowe źródło ciepła, montaż kolektora słonecznego lub pompy ciepła współpracujących z systemem ciepłej wody użytkowej. Od 2006 r. miasto proponuje pomoc mieszkańcom w pozbyciu się odpadów zawierających azbest tzn. pokrywa koszt odbioru i utylizacji azbestu. W 2016 roku uruchomiono program pilotażowy „błękitny węgiel”, polegający na przekazaniu bezpłatnie około 300 ton tego paliwa do testowania w dzielnicach Oczków i Sporysz. W 2017 roku zakupiono 7 autobusów niskopodłogowych Solaris Urbino 12, spełniających najwyższą normę ekologiczną Euro 6 solaris.
Warto podkreślić także zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku Ratusza + czujnik pomiaru zanieczyszczeń. Do końca roku w każdej z dzielnic miasta znajdzie się podobny czujnik, który na bieżąco monitorował będzie stan powietrza, dzięki czemu mieszkańcy na bieżąco będą informowani o jego jakości. Bardzo ważnym elementem działań jest podpisanie listu intencyjnego z Grupą CZH S.A,, dotyczącego współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. ,,niskiej emisji". Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, jako Lider Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” we współpracy z Grupą CZH S.A. rozpoczął pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny. Na terenie Żywca zadeklarowało się 40 właścicieli nieruchomości. W Żywcu testowano również polski wynalazek – palnik Wery, po zastosowaniu którego znacznie zmniejsza się ilość szkodliwych substancji emitowanych z kominów.
– Pokazaliśmy, że potrafimy sobie poradzić z poprawą jakości wód. Teraz wspólnymi siłami zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza. To naprawdę jest możliwe – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.
Dodajmy, że niedawno jedna z zagranicznych telewizji przygotowała materiał na temat Żywca, jako miasta, które staje się polskim liderem w walce ze smogiem. Nastąpiło to niespełna rok po ogłoszeniu raportu WHO.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.